DANE KONTAKTOWE
Imię i Nazwisko : 
Firma : 
Adres : 
Telefon kontaktowy : 
E-mail : 
ZAMÓWIENIE
Produkty J.m. Ilość
Komunikanty grube:
Komunikanty tradycyjne:
Hostie grube:
Hostie tradycyjne:
Opłatki duże białe:
Opłatki duże kolorowe:
Opłatki małe białe:
Opłatki małe kolorwe:
Komplet opłatków z gwiazdką:
Komplet opłatków z szopką:
Komplet opłatków w karcie z życzeniami:
Komplet opłatków małych:
tys.
tys.
szt.
szt.
kopa
kopa
kopa
kopa
szt.
szt.
szt.
szt.